Условия за ползване на Studio24.bg

Определения

При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

Сайт означава уеб сайта, който се зарежда в браузъра при изписване на електронния адрес studio24.bg.

Потребител означава лице (посетител на сайта или рекламиращ професионалист и др.), въвело електронния адрес на сайта или достигнало до сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт или по друг начин, с цел да разгледа, да се регистрира, да използва услуги или с каквато и да е друга цел или без определена цел.

Партньор означава лицe, коeто рекламира свой обект или услуга чрез сайта. Партньорите са вид потребители.

Съдържание означава данни, текст, информация, софтуер, звук, музика, снимки, графики, видеоматериали, както и всякакъв друг вид материали, които са публикувани или подадени за публикуване на сайта.

Условия означава всички норми за употреба на сайта описани в този документ.

Общи положения

Настоящият документ съдържа общите условия за ползване на предоставяните от сайта Studio24.bg информация и услуги.

Ако не приемате условията е необходимо незабавно да напуснете сайта.

Всяко използване на сайта се счита за израз на съгласие с условията.

Studio24.bg си запазва правото да променя едностранно условията за ползване, без да е необходимо да уведомява предварително потребителите си.

Права и задължения на Studio24.bg

Освен ако не е изрично посочено, Studio24.bg не е посредник, нито трета страна в отношенията между потребителите, които не са партньори и потребителите-партньори на сайта.

Studio24.bg не гарантира и не поема задължение, че предоставяните услуги на сайта ще удовлетворяват потребителите, нито че достъпа до сайта ще е непрекъснат или сигурен, нито че съдържанието на сайта ще е вярно и надеждно. Потребителите на сайта използват съдържанието на сайта, както и самия сайт на свой собствен риск.

Studio24.bg няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителите и Партньорите използват предоставяните услуги, нито да проверява, проследява или записва информацията, съобщенията и другите материали, които Потребителят или Партньора зарежда, разполага, използва, разпространява или прави достояние на трети лица по какъвто и да било начин.

Studio24.bg има право да изпраща непоискани търговски съобщения на своите потребители, както и да осъществява връзка с тях. С приемането на настоящите Общи условия потребителите се съгласяват да получава непоискани търговски съобщения от Studio24.bg. Регистрираният потребител има право да се откаже по всяко време от получаването на тези съобщения.

Studio24.bg има право, но не и задължение да спира достъпа до профил или съдържание по своя преценка и без отправяне на предизвестие, когато профилът или съдържанието на същите противоречи на настоящите Общи условия или на повелителни норми на закона.

Studio24.bg има право да спира достъпа до профили на потребители по своя преценка, ако счете, че съответният потребител е нарушил условията за ползване.

Studio24.bg има право да прекрати достъпа до сайта на потребител, който злоупотреби с предоставената възможност за запазване на час, а именно ако запазва часове и в последствие не посещава обектите, както и ако запазва часове а в последствие често ги отменя.

Studio24.bg има право да прекрати достъпа до профила и до сайта на потребител, който се свързва с обектите и обсъжда или изисква от тях услуги, които не отговарят на общоприетия морал или на законови разпоредби.

Studio24.bg има право и да сигнализира и предостави информация за потребителя на съответните органи.

Права и задължения на потребителите на сайта

Потребителите имат право да използват сайта, неговото съдържание и услугите, които предоставя, ако употребата е в рамките на настоящите Общи условия за ползване.

Потребителят се задължава незабавно да прекрати употребата на сайта и да го напусне, ако нарушава настоящите Общи условия за ползване.

Потребителите се задължават да не подават съдържание, което е невярно, което заплашва физическата цялост, телесната неприкосновеност на индивида, което може да се категоризира като порнографско, обидно, противозаконно, нарушаващо добрите нрави и моралните норми, което нарушава правата и свободите на гражданите или правата на човека, което представлява конфиденциална информация, както и съдържание, с което нямат право да разполагат и публикуват.

Потребителят е длъжен да обезщети Studio24.bg за претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за адвокатски възнаграждения и съдебни разходи настъпили в следствие на искове на трети лица във връзка със съдържание, което потребителят е подал към Studio24.bg или разпространявал по някакъв начин чрез Studio24.bg в нарушение на условията за ползване, закона или добрите нрави.

Потребителите са длъжни да използват съдържанието само за целите, за които то е предоставено.

Потребителите нямат право да използват съдържанието на сайта за рекламни и маркетингови цели.

Резервирането на час за услуга се извършва на посочения за контакт телефонен номер на салона или чрез резервационната форма в сайта. При невъзможност за посещение на резервиран час потребителят е длъжен да уведоми веднага салона на посочения за контакт телефонен номер. При неспазване на условията за резервиране и отмяна на резервация за услуга, възможността за запазване на час на съответния потребител ще бъде временно ограничена или прекратена изцяло.

Права и задължения на партньорите на Studio24.bg

Партньорите са длъжни да подават и публикуват съдържание само за съществуващи обекти, които те притежават, управляват или са упълномощени да управляват.

Партньорите са длъжни да поддържат съдържанието свързано с обектите си актуално и вярно като го редактират собственоръчно или писмено или устно подадат на Studio24.bg сигнал за необходимост от промяна на съдържанието във връзка с техен обект.

Партньорите са длъжни да информират Studio24.bg в случай, че техния обект прекрати дейност, за да бъде премахнат той от сайта

Употреба на съдържание

Съдържанието на сайта Studio24.bg не може да бъде възпроизвеждано по какъвто и да е начин без изричното писмено съгласие на собственика на сайта.

Studio24.bg няма възможността да гарантира и не гарантира по никакъв начин достоверността и качеството на съдържанието на сайта.

Studio24.bg не носи отговорност спрямо потребителите, партьорите и трети страни за каквито и да е пропуснати ползи или претърпени вреди в следствие от употребата на съдържанието на сайта или на самия сайт, като и в следствие на прекратяване или ограничаванена достъп до сайта или системата за управление на салон. В това число се включват и вреди причинени върху софтуера или хардуера на ползвателя, както и вреди в следствие на загуба на данни.

Условия за обслужване на транзакции с банкови карти

Studio24.bg предлага рекламни услуги на салони за красота.

Всички обявени цени в Studio24.bg са крайни и са посочени в български левове.

Всички разходи за банкови такси, комисионни и курсови разлики възникнали при нареждането на съответното банково плащане или транзакция с ползваната от клиента банкова карта, са за сметка на клиента. Studio24.bg не носи отговорност за възникнали такива.

Политиката за обработка на личните данни на клиентите от Studio24.bg е подробно дефинирана в следващ раздел. Електронните транзакции с банкови карти се извършват посредством онлайн разплащателната система ePay.bg, гарантираща сигурността им. Studio24.bg не съхранява номера на банкови карти.

Условия за отказ

Във връзка със заплащане на услуги, Studio24.bg предлага на клиентите си възможност за отказ в рамките на 14 дни от датата на извършеното плащане и отказ от съответната услуга (ако тя не е използвана в този период) на имейл [email protected].

 

Политика за обработка на лични данни

Лична информация, която събира Studio24.bg

Studio24.bg събира и обработва вашите имена, телефон, имейл, които са необходими, за да се регистрира вашата резервация. Освен тях ние събираме информация за IP адресите, от които извършвате действия в сайта или приложението, информация за устройството, от което посещавате сайта или приложението (използваният от вас браузър), историята на Вашите резервации, обектите и страниците, които разглеждате, вашето поведение в сайта и приложението и някои други.

Защо събираме и използваме тези данни?

Вашите данни се събират и използват по няколко причини. Една от тях е, за маркетингови дейности – за да можем да ви предоставяме информация за най-подходящите за вас услуги, от тези които рекламираме. Друга причина е да анализираме действията на потребителите на сайта и да можем да го подобряваме и да предоставяме услугата ни по удобен за използване начин. Трета причина е за ваше удобство - да можем да ви уведомяваме за предстоящи Ваши резервации или да Ви подсещаме когато според нашата система е дошло време за следващата Ви процедура.

Споделяне на вашите данни с трети страни

Studio24.bg не споделя вашите лични данни с трети страни освен когато това се налага поради законова разпоредба. Ние работим с рекламни платформи, социални мрежи и други партньори, чийто код, интегриран на сайта и в приложението е възможно да събира данни за Вашето използване на сайта Studio24.bg.

Период на съхранение на вашите данни

Данните, които събираме за потребителите на сайта се изтриват най-късно пет години след последната активност на потребителя на сайта или приложението на Studio24.bg

Контролиране на личните данни, които се съхраняват при нас

Имате следните възможности за контрол над Вашите личните данни, които сме събрали и съхраняваме:

  • Имате възможност да получите копие от личните Ви данни, които съхраняваме с цел да ги разгледате, както и да ги проверите и да поискате корекция
  • Можете да ни информирате за промени по Вашите лични данни
  • Можете да поискате да изтрием личните Ви данни, които съхраняваме
  • Можете да поискате да изпратим личните Ви данни на трета страна

Ако желаете да се възползвате от някое от тези свои права ни пишете на имейл: [email protected].

Кой е отговорен за обработването на лични данни в Studio24.bg?

Отговорник за обработването на лични данни в Studio24.bg е фирма "Бюти Партнърс" ООД.

Политика за използване на бисквитки

За коректното използване на сайта Studio24.bg поставяме бисквитки (малки файлове) на вашето устройство, които ни дават възможност да го разпознаем при бъдещо използване на сайта и по този начин да Ви показваме съдържание най-близко до това, което Ви интересува.

Studio24.bg използва системи за статистическа информация и рекламни платформи, както и социални приложения, които могат да поставят бисквитки на Вашето устройство.

Studio24.bg не съхранява в бисквитките лична информация.

За Studio24.bg

Studio24.bg е проект на "Бюти Партнърс" ООД, ЕИК 205564537, със седалище и адрес на регистрация: гр. София, бул. Джеймс Баучер № 51, ет. 16, имейл [email protected] и телефон 0885 559 771.